Login naam
Wachtwoord

Zoeken
Laatste Nieuws

U bent op: Laatste Nieuws

6 februari 2014

Feestelijke bijeenkomst voor start stichting AED Hollands Kroon

Op 2 januari 2014 is Stichting AED Hollands Kroon opgericht. Zij zorgen voor het onderhoud, opleiden vrijwilligers en vervanging van het AED-netwerk in Hollands Kroon. Om de oprichting van de stichting te vieren is op maandag 3 februari een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heette wethouder Jan Steven van Dijk de leden van de nieuwe stichting van harte welkom.


Oprichting stichting AED Hollands Kroon

In de voormalig vier gemeenten werd het AED-werk op verschillende wijze georganiseerd. Zo regelde de voormalig gemeente Niedorp het zelf, in Anna Paulowna was niets georganiseerd en bestaat er in het gebied Wieringen/Wieringermeer een eigen stichting AED. In het kader van harmonisatie heeft Hollands Kroon het initiatief genomen om een partij te vinden die het AED werk op een eenduidige manier voor het gebied wilde organiseren. Niet dat dit perse noodzakelijk was, want het oprichten en onderhouden van een AED netwerk is geen wettelijk geregelde taak voor de gemeente. Toch vindt Hollands Kroon het belangrijk dat dit goed geregeld is. Er worden immers veel levens mee gered.

Om tot harmonisatie te komen is met de verschillende betrokkenen om tafel gegaan om te kijken of een nieuwe stichting kon worden opgericht voor het hele gebied. Zo is Stichting AED Hollands Kroon ontstaan. Deze stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie voor het onderhoud, vervangen en opleiden van het AED netwerk in Hollands Kroon.


Stichting AED Wieringen/Wieringermeer

De stichting AED Wieringen/Wieringermeer is niet opgegaan in de nieuwe stichting. Zij hebben in goed overleg besloten zelfstandig vanuit Wieringen en Wieringermeer te blijven opereren en richten zich op het onderhoud en de instandhouding van de AED’s in het gebied. Wethouder Jan Steven van Dijk begrijpt dat de stichting eerst wil zien hoe de nieuwe stichting het werk doet voordat zij eventueel besluiten om de apparaten over te dragen. En omdat dat stichting niet de indruk wilde wekken te zijn opgeheven, waren zij dan ook afwezig bij de bijeenkomst van afgelopen maandag. Toch wil wethouder Jan Steven van Dijk hen bedanken voor hun jarenlange inzet en het vele werk dat zij voor het gebied hebben verricht en nog steeds verrichten. “Om die reden krijgen zij alsnog een uitnodiging van mij zodat ik hen persoonlijk kan bedanken”.


Automatische Externe Defibrillator (AED)

Stichting AED (Automatische Externe Defibrillator) zorgt voor een brede dekking met AED-apparaten, apparaten die het leven kunnen redden bij een hartstilstand. Het streven is dat getrainde mensen binnen zes minuten het slachtoffer reanimeren of defibrilleren.


Wilt u AED vrijwilliger worden?

Wie interesse heeft om reanimatie/AED-vrijwilliger te worden, kan zich aanmelden. Mensen die al gecertificeerd zijn kunnen zich rechtstreeks aanmelden via www.hartslagnu.nl. Mensen die nog niet gecertificeerd zijn en AED-vrijwilliger willen worden, kunnen zich opgeven via aed-hollandskroon@ziggo.nl.


25 januari 2014
Samenvatting vergadering Dorpsraad 22 januari 2014
- programma dorpsavond 18 februari aanstaande, van 19.00 - 20.00 uur jaarverslag van activiteiten dorpsraad, 20.00 - 22.00 uur politiek cafe met de fracties over aankomnde gemeenteraad verkiezingen, interactieve opzet, wordt de mening van aanwezigen gevraagd
- Dorpsschouw 18 januari, geringe belangstelling van de dorpsbewoners, aandachtpunten worden opgenomen met gemeente en Hoogheemraadschap, zorgpunt is de situatie rondom jongerenplek bij handbalveld en sportcomplex. Dorpsraad inventariseert momenteel mogelijk acties tot verbetering. Wordt volgende vergadering behandeld/geagendeerd
- Havenproject, terugmeldingen over financiering van plannen met eiland (havenkantoor), overleg met gemeente en Bouwfonds (eigenaar eiland) over vervolg van het project
- RTV Noord Holland (nieuwe organisatie) zoekt leuke onderwerpen voor een programma, Dorpsraadleden nemen dit op met hun achterban
- agenda op site dorpsraad, wordt hard aan gewerkt om alle evenementen die er zijn in het dorp in de agenda te krijgen, totaal overzicht, ook een evenement? geef door op secretariaat@dorpsraadkolhorn.nl 
- Meindert Otter, lid van de dorpsraad is langdurig ziek, hij werkt aan zijn herstel in Magnushof

2 januari 2014
De dorpsraad wenst u allen een zeer voorspoedig 2014 toe! Wij hopen met veel woongenot in ons mooie dorp en vooral in goede gezondheid!

2 januari 2014
2 belangrijke data, dorpsschouw en dorpsavond
Dorpsschouw,
op 18 januari start om 11.00 uur, vanaf de Turfschuur, een rondgang van de dorpsraad door het dorp om te bekijken hoe ons dorp erbij staat. Heeft u zaken die u graag onder de aandacht van de dorpsraad wilt brengen, zorgt dan dat u ook om 11.00 uur aanwezig bent bij de Turfschuur
Dorpsavond, op 18 februari vindt de jaarlijkse dorpsavond plaats in de Laurenskerk. Nadere informatie over de onderwerpen volgt nog, maar reserveer alvast in uw agenda! Heeft u zelf onderwerpen die u zou willen bespreken, naam dan contact met ons op!

2 januari 2014
De vergaderdata van de dorpsraad voor 2014 zijn bekend
Kijk op de algemene pagina van deze site voor de data. U bent van harte welkom om eens mee te luisteren tijdens de vergaderingen!

4 december 2013
Else Groet treedt toe tot de dorpsraad
Vanaf december 2013 zal Else Groet zitting nemen in de dorpsraad. Binnen de dorpsraad waren de jongere gezinnen met kinderen uit het dorp, die naar de basisschool gaan, niet vertegenwoordigd. Met de komst van Else Groet is de wens vervuld. Else is ook voorzitter van de ouderraad van de basisschool, dus daarmee is een prachtige link met het onderwijs in Kolhorn gelegd. Else Welkom! 

25 november 2013
Dorpsraad ontvangt provinciale subsidie

 

De Dorpsraad van Kolhorn heeft van de Provincie Noord Holland een subsidie ontvangen van € 154.180,00. Deze subsidie is bedoeld als stimulans voor het watertoerisme in Kolhorn en de regio. De Dorpsraad gaat dit geld inzetten om op het eiland aan de Ansjoviskade een havengebouw te realiseren. Dit gebouw krijgt faciliteiten voor watersporters en camperaars, een kiosk, een werfschuur voor de KH 44 en een prachtig terras.

Andere organisaties hebben laten weten ook financieel bij te willen dragen. OP deze manier is inmiddels nog eens € 80.000,00 beschikbaar gekomen.

Breddels Architecten uit Heerhugowaard heeft een voorlopig schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt waarna de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente Hollands Kroon.

De bouw van het havengebouw start in 2014. Als het enigszins kan streven wij er naar ook de oplevering in 2014 te laten vallen.

 

Het havengebouw is een onderdeel van een breder plan dat tot doel heeft toeristen die naar Kolhorn komen een aantal dagen vast te houden in het dorp. Regelmatig terugkerende grote en kleine evenementen als markten moeten het aantrekkelijk maken een paar dagen te blijven liggen. Wandelaars en fietsers moeten ook terecht kunnen in het dorp. Denk hierbij aan een Bed and Breakfast, verhuur van recreatiearkjes in de haven, camperkampeerplaatsen aan de Ansjoviskade enz.

 

Verdere verbetering van de haven bij het Groentje, zeker in het vaarseizoen, is belangrijk. Een sanitaire unit en verbreding van de trailerhelling staan hier op het programma. Al met al zal het een aantal jaren duren voor alle onderdelen gerealiseerd zijn.

De Dorpsraad streeft er naar de ontwikkeling van het toerisme naar Kolhorn zoveel mogelijk samen met partners en bedrijven uit het dorp van de grond te krijgen.

23 november 2013
Sportveiling van Stichting Sportcomplex Kaagvogels haalt  € 14.789,65 op!
Op zaterdagavond vond de sportveiling ten behoeve van de herinrichting en samenvoeging van Kaagvogels en Zwaluwen plaats. Hoewel de gemeente een bedrag van € 30.000,- beschikbaar heeft gesteld ligt er een grote uitdaging bij de clubs om het resterende bedrag op tafel te brengen.
De sportveiling was een van de acties om het budget te verruimen en mag zeer geslaagd worden genoemd. Door de opbrengst van de sportveiling geven de inwoner van Kolhorn een duidelijk signaal af dat zij de leefbaarheid in het dorp van groot belang vinden. Wij feliciteren Zwaluwen en Kaagvogels met het resultaat!

Agendapunten 
Geen Items


Er is nu 1 bezoeker op de website aanwezig.
Deze pagina is 5510 keer bekeken.
Klik hier om deze pagina uit te printen.